Ewidencja

Wykaz kadry hufca i jednostek hufca 2019 r

ZUCHY:

3 GZ „Dzielne Plastusie”- Drużynowa phm. Marzena Pasik, miejsce zbiórek: Sokołowski Dom Harcerza ul. Kościuszki 11- wtorki g.17.30.

4 GZ „Leśna Rodzina”- Drużynowa phm. Agnieszka Karakula, miejsce zbiórek: Sokołowski Dom Harcerza ul. Kościuszki 11– poniedziałki g.17.30.

13 GZ „Mali Odkrywcy” - Drużynowa phm. Katarzyna Nawacka, miejsce zbiórek: Sokołowski Dom Harcerza ul. Kościuszki 11 – środy g.17.00.

75 GZ „Wiewiórki z dwójki” - Drużynowa - pwd. Małgorzata Matusik, miejsce zbiórek: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sokołowie Podlaskim.

87 WDH „Promienie” - Drużynowa hm. Barbara Żaboklicka, miejsce zbiórek: Zespół Szkół w Grochowie.

82 GZ „Dzielni Wojowie” - Drużynowy hm. Sławomir Tomaszewski, miejsce zbiórek: Harcówka VII Szczepu Osiedlowego im. Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie przy Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Wyspiańskiego 3.

21 GZ „Słoneczka" - Drużynowa pwd. Beata Wąż, miejsce zbiórek: Zespół Oświatowy w Bielanach.

DRUŻYNY HARCERSKIE i STARSZOHARCERSKIE:

9 SDH „Orlęta" - Drużynowy hm. Jarosław Rabek, miejsce zbiórek: Sokołowski Dom Harcerza ul. Kościuszki 11:

 • Wtorki g.16.00:
  • Zatęp „Jumike" - Zastępowa dh. (otw.pwd.) Adrianna Adamczuk,
 • Środy g.17.00:
  • Zastęp „Delta" - Zastępowy dh Rafał Kozłowski,
  • Zastęp „Foxtrot" - Zastępowy dh Adrian Marciniak,
  • Zastęp „Charlie" - Zastępowa dh. Natalia Tymoszuk,
 • Czwartki g.17.30:
  • Zastęp „Golf" - dh. Natalia Adamczuk, dh Radosław Swinarski,
  • Zastęp "Sierra" - dh. (otw.pwd.) Adrianna Adamczuk.

33 DH „Avanti” - Drużynowy phm. Sławomir Pasik, miejsce zbiórek: Sokołowski Dom Harcerza ul. Kościuszki 11- wtorki g.17.30.

13 SDH „Cichociemni” - Drużynowa phm. Katarzyna Nawacka, miejsce zbiórek: Sokołowski Dom Harcerza ul. Kościuszki 11 – środy g.18.00.

40 DH „Kamyk" - Drużynowa phm. Hanna Ratyńska, miejsce zbiórek: Szkoła Podstawowa w Kosowie Lackim.

41 DSh „Kamyki" - Drużynowa - pwd. Małgorzata Wojtczuk, miejsce zbiórek: Publiczne Gimnazjum w Kosowie Lackim.

91 SDH „Tanijas” - Drużynowa dh.(otw.pwd.)Natalia Stelęgowska, opiekun drużyny phm. Anna Hilaruk, miejsce zbiórek: Harcówka VII Szczepu Osiedlowego im. Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie przy Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Wyspiańskiego 3.

14 DH „Sokoły" - Drużynowa phm. Ewa Roguska, miejsce zbiórek: Zespół Szkół Gminnych w Prostyni.

25 DH „Łazy" - Drużynowa hm. Elżbieta Osipiak, miejsce zbiórek: Szkoła Podstawowa w Łazowie.

100 DW - Drużynowa pwd. Marta Mroczkowska, Harcówka VII Szczepu Osiedlowego im. Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie przy Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Wyspiańskiego 3.

DRUŻYNY NIEPRZETARTEGO SZLAKU:

20 DH NS „Bużanie” - Drużynowa pwd. Małgorzata Klepacka-Strzała, miejsce zbiórek: Dom Pomocy Społecznej w Wirowie.

92 SDH Ż. NS „Duchy Lasu” - Drużynowa phm. Aneta Nowotniak, miejsce zbiórek: Zespół Szkół im. Jana Pawła II.

93 SDH M. NS „Duchy Lasu” - Drużynowy hm. Grzegorz Nowotniak, miejsce zbiórek: Zespół Szkół im. Jana Pawła II.

KRĘGI INSTRUKTORSKIE:

I Krąg Instruktorski „Słonecznik"
 • hm. Bożenna Hardej - Przewodnicząca,

 • hm. Grzegorz Nowotniak - Członek,

 • phm. Aneta Nowotniak – Członkini,

 • hm. Barbara Kozłowska – Członkini,

 • hm. Barbara Żaboklicka – Członkini

 • hm. Marianna Popławska- Członkini,

 • pwd. Jolanta Grzyb - Członkini,

 • phm. Hanna Ratyńska – Członkini,

 • ks. pwd. Tomasz Szmurło - Członek,

 • hm. Maria Janista - Członkini,

 • hm. Anna Chmiel - Członkini,

 • phm. Wiesława Grądzka – Członkini,

 • pwd. Małgorzata Matusik – Członkini,

 • pwd. Beata Wąż - Członkini,

 • pwd. Edyta Braun- Mikołajczuk - Członkini,

 • pwd. Dorota Łukijańczuk - Członkini,

 • phm. Marzena Pasik - Członkini,

 • phm. Sławomir Pasik – Członek, Kwatermistrz Hufca,

 • phm. Jadwiga Ostromecka – Członkini,

 • phm. Agnieszka Karakula – Członkini,

 • phm. Katarzyna Nawacka - Członkini,

 • hm. Mieczysław Szymański - Członek.

XIII Krąg Instruktorki „Enigma"
 • hm. Anna Hilaruk – Przewodnicząca,

 • dh. (otw. pwd.) Natalia Stelęgowska– Członkini,

 • pwd. Kamil Mikołajewski – Członek,

 • pwd. Rafał Mikołajewski - Członek,

 • hm. Sławomir Tomaszewski – Członek,

 • dh (otw.pwd.) Wojciech Gil - Członek,

 • dh Igor Marchel - Członek.

II Krąg Instruktorki „Wehikuł Czasu"
 • pwd. Wojciech Łotkowski – Przewodniczący,

 • hm. Jarosław Rabek– Członek,

 • phm. Karol Zalewski – Członek,

 • pwd. Marta Mroczkowska - Członkini,

 • pwd. Olga Szczepańska – Członkini,

 • pwd. Bartłomiej Celiński – Członek,

 • pwd. Michał Wierzbicki – Członek,

 • dh. (otw.pwd.) Dominika Kosina - Członkini.

SZCZEPY:

VII SZCZEP OSIEDLOWY im. POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH NA ZACHODZIE przy Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Wyspiańskiego 3: Komendant – hm. Sławomir Tomaszewski

82 GZ ”Dzielni Wojowie”

91 SDH „Tanijas” im. Macieja Aleksego Dawidowskiego ”Alka”

100 DW

13 Krąg Instruktorski „Enigma” przy VII OSH im. Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie