Kontakt

Sokołowski Dom Harcerza
ul. Kościuszki 11, 08-300 Sokołów Podlaski
tel: 25 787 26 57
Bank PEKAO S.A. nr 74 1240 2715 1111 0000 3272 5935
hm.Bożenna Hardej
Komendantka Hufca, Komendantka Sokołowskiego Domu Harcerza
tel: 504809026
hm. Barbara Żaboklicka
Przewodnicząca Hufcowej Komisji Rewizyjnej, Przewodnicząca Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich
tel: 793278717
phm.Marzena Pasik
Skarbnik Hufca
tel: 600917710
hm. Maria Janista
Członkini d.s. organizacji i seniorów, Przewodnicząca Hufcowej Komisji Historycznej
tel: 603033866
phm. Jadwiga Ostromecka
Rzecznik Prasowy Hufca
tel: 501852847
phm. Aneta Nowotniak
Członkini d.s. integracji i NS
tel: 794998776
hm. Barbara Kozłowska
Zastępczyni Przewodniczącej Hufcowej Komisji Rewizyjnej, Zastępczyni Przewodniczącej Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich
tel: 507100579
hm.Marianna Popławska
Zastępczyni komendantki hufca d.s. programu, kształcenia i pracy z kadrą
tel: 500465182
phm. Hanna Ratyńska
Członkini Hufcowej Komisji Rewizyjnej
tel: 609058010
phm. Sławomir Pasik
Kwatermistrz Hufca
tel: 600822249
phm. Ewa Roguska
Członkini d.s. harcerzy, Namiestniczka Harcerska
tel: 660229280
phm. Katarzyna Nawacka
Szefowa Zespołu promocji i informacji, Namiestniczka Zuchowa
tel: 883311346
pwd. Marta Mroczkowska
Członkini d.s. wędrowników
tel: 512209579
pwd. Kamil Mikołajewski
Członek d.s. harcerzy starszych
tel: 501541290
hm. Anna Chmiel
Członkini KH d.s. wychowania duchowego, Szefowa Zespołu Wychowania duchowego
tel: 506166213
pwd. Bartłomiej Celiński
Członek d.s spraw logistycznych
tel: 798957884
ks. pwd. Mariusz Kroll
Kapelan Hufca
tel: 606607157